hoantran.net

An Developer with 日本語

Docker có gì hay?

25 Mar 2017 - by Hoan Tran

Docker hiện nay càng ngày càng nhận được sự quan tâm của giới DevOps, thực ra không chỉ riêng DevOps mà Developer cũng rất chú ý. Vậy chúng ta sẽ tìm hiểu xem Docker là gì, và tại sao nó lại quan tâm nhiều đến vậy.